​​
Overlast van ongedierte?
Snel & voordelig

Mollenbestrijding

Mollen worden als vervelend ervaren door de schade die ze aanrichten door hun graafwerkzaamheden, met als gevolg molshopen in (moes)tuinen, gazons, sport-velden en (pas gezaaide) akkers. 

Een mol graaft met een snelheid van 12 tot 15 meter per uur, bij voorkeur in losse, humusrijke grond waarin ook veel wormen zitten en waar de grondwaterstand niet te hoog is. Ze leven van wormen en insectenlarven die in hun gangen terechtkomen. Een mol kan behalve goed graven, ook goed zwemmen en klimmen.

Mollen worden bestreden met behulp van mollenklemmen die in goed belopen mollengangen, ook wel ‘ritten’ genoemd, worden geplaatst. Soms wordt hij ook wel bestreden met behulp van zogenaamde mollentabletten, als laatst is er ook een type mollenklem dat in een verse molshoop kan worden geplaatst.