​​
Overlast van ongedierte?
Snel & voordelig

Muizenbestrijding

Muizen

Bij deze familie onderscheiden we o.a. de huisspitsmuis, de veldmuis, de bosmuis en de toch wel meest voorkomende:  de huismuis.

De huismuis is de meest voorkomende muis die wordt waargenomen in huizen en gebouwen. Huismuizen verschillen in kleur van lichtbruin tot donkergrijs, zijn slank gebouwd, hebben een spitse kop en grote oren. Hun staart is dun, even lang of langer dan hun eigen lichaam. Een volwassen muis is ong. 7 – 10 cm.  Een wijfje werpt  gemiddeld 6 tot 10 keer per jaar met worpen van 5 tot 7 jongen per    keer. De jongen zijn na 2 maanden al geslachtsrijp; de draagtijd bij muizen is ong. 3 weken. Ze eten echt van alles, hoewel hun voorkeur ligt bij graan, peulvruchten en noten. De uitwerpselen van muizen zijn 0,3 tot 0,8 cm. Lang, 0,1 tot 0,3 cm. Dik en vrij spits van vorm.   

Bruine Rat

De bruine rat is meestal grijsbruin van kleur, hoewel eigenlijk alle kleurvariaties mogelijk zijn. Zijn staart is iets korter dan zijn lichaam. Een volwassen exemplaar meet ongeveer 22 tot 30 cm, is herkenbaar aan zijn vrij stompe snuit en zijn stevige bouw.

Zijn vooral ’s nachts actief en komen voor langs slootkanten, in riolen en mestputten, op afvalstortplaatsen, maar ook in gebouwen en kruipruimten of kelders. En omdat het eigenlijk echte alleseters zijn komen ze voor op die plaatsen waar  voedsel te halen is. Dat betreft voedsel voor mensen, maar ook voor dieren, denk hierbij aan opslagplaatsen van voer voor bijv. huisdieren, waar gemorst is met voer of etensbakjes die niet leeg worden gegeten. Ratten geven schade door bevuiling, knaagschade en zijn ook een overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van Weil) en paratyfus. Ook een verspreider van veeziekten, varkenspest, pseudovogelpest etc.

Bij wering en preventie denken we aan ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder dan 0,5 cm., maar ook het ontoegankelijk maken voor de bruine rat van bijv. voeropslagplaatsen (in afgesloten tonnen) , het kippenhok of de ruimten waar hij niet gewenst is. Vooral door de te nemen weringsmaatregelen uit te voeren is het grootste probleem van de aanwezigheid van de rat al opgelost, verder wordt hij ook bestreden met klemmen of vergif.

Zwarte Rat

De rug en buik van de zwarte rat is zoals zijn naam al zegt blauwgrijs tot zwart, maar er zijn ook anderen kleurvariëteiten mogelijk. De zwarte rat is slank, heeft een vrij spitse snuit en grote oren. Zijn start is langer dan zijn lichaam. Een volwassen exemplaar meet 14 tot 23 cm. De zwarte rat is een uitstekende klimmer (tegen muren) en springer, eet van alles (maar vnl. granen). Zijn uitwerpselen zijn spits van vorm, ong. 1 cm. lang en 0,2 à 0,3 cm. dik. Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen, stallen en nog al eens aan boord van schepen.

Ratten geven knaagschade en bevuiling van voedselvoorraden, (voedsel-vergiftiging). Ook  zijn zij overbrengers van ziekten zoals de pest. De zwarte rat is i.t.t. de bruine rat moeilijk te bestrijden en vraagt om een professionele aanpak.

Bij signalering is bestrijding noodzakelijk en dient men zoveel mogelijk maatregelen te nemen zoals het dichten van mogelijke toegangen, zorgen voor goed sluitende deuren en indien mogelijk: maak voedsel onbereikbaar voor (zwarte) ratten. Ook worden er wel gladde stroken van ong. 25 cm. breed aangebracht op buitenmuren. Ook wordt hij bestreden met klemmen, vallen en lokaasdozen.

Bestrijding

De schade bij muizen manifesteert zich vooral in knaagschade en bevuiling van voedselvoorraden, maar ze kunnen ook ziektekiemen verspreiden.Bij signalering of overlast dienen niet alleen de muizen gevangen te worden, maar moet ook gelet worden op preventie. Hierbij denken we  aan het dichten van openingen in buitenmuren, ventilatieopeningen met een maximale breedte van 0,5 cm. breedte. 

Het aanbod van voedsel zoveel mogelijk reduceren of geheel opheffen.Aanwezige muizen kunnen worden bestreden met klemvallen, vallen die levend vangen en met daarvoor toegelaten biociden.